Language Switcher Fallback

Seeriakommunikatsioon (Serial monitor)

Sisukord

Kui Arduino on arvutiga ühendatud, siis need kaks saavad omavahel suhelda. Rohkem läheb vaja Arduino poolt arvutisse info saatmist, praegu räägin ainult sellest.

Serial kommunikatsiooni  võimaldamiseks koodis tuleb setupis kindlasti anda käsklus Serial.begin(9600); Ilma selleta teised Serial käsklused ei tee midagi.

9600 on baud rate ehk info saatmise ja vastuvõtmise kiirus ja see võib vahel olla ka mingi muu number, aga enamasti kasutatakse 9600.

Millegi saatmiseks kasutatakse funktsioone Serial.print() ja Serial.println(). Need tahavad parameetriks saadetavat teksti või numbrit. Omavahel on neil erinevus, et println lisab ka reavahetuse, print laseb järgmisel saadetaval asjal kuvada samal real.

Tekst tuleb panna jutumärkidesse:

Serial.println(“Hello world!”);

Arv või muutuja nimi käib ilma jutumärkideta:

int someNumber = 42;

Serial.println(someNumber);

Arvutis tuleb seeriakommunikatsiooni nägemiseks avada serial monitor - luubiga nupust Arduino IDE paremal üleval nurgas. Kui Ardino peal on sketch, mis midagi saadab, siis see ilmub seeriamonitori aknasse. Kui ilmuvad segased tähemärgid, siis kontrolli kas baud rate akna allservas on sama, mis sa Serial.begin käsuga andsid.

Tunnis kasutamiseks