Language Switcher Fallback

Tehted ja tehete järjekord

Matemaatika tehete järjekord on C keeles põhimõtteliselt sama, nagu matemaatika tunnis - korrustused jagamised kõigepealt, siis liitmised-lahutamised jne. Kasuta sulgusid, et tehete järjekord vajalikul viisil korrastada.

Tehete järjekorras kõige viimasena tehtav on omistamine (=). Muutujale saab uut väärtust omistada ka tehtena tema olemasolevast väärtusest. Näiteks:

result = result*2;

või

result = result + result / divider;

Võrdlusteheteks nimetatakse avaldist, mille tulemuseks on true (=1) või false (=0) ja kasutada saab järgnevaid märke:

== on võrdne  
!= ei ole võrdne  
< väiksem kui  
<= väiksem või võrdne  
> suurem kui  
>= suurem või võrdne  

Loogikatehteid saab teha true/false väärtustega ja need on järgmised:

!

 loogiline eitus - pmst väärtuse pööramine !true => false ja !false => true.

Näiteks

!digitalRead(2)

annab tulemuseks 0, siis kui digitalRead(2) parasjagu annab 1.

 
||

VÕI (ehk loogiline liitmine, OR) - kui üks VÕI-st ühel või teisel pool olev osa on true, siis on ka koguvastus true.

Näiteks

digitalRead(2) || digitalRead(3)

avaldise tulemused:

digitalRead(2) väärtus digitalRead(3) väärtus avaldise digitalRead(2) || digitalRead(3) väärtus  
0 0 0  
1 0 1  
0 1 1  
1 1 1  
 
&&

JA (ehk loogiline korrutamine, AND) - annab tulemuseks true ainult siis, kui mõlemad JA-st ühel ja teisel pool olevad avaldised on true.

Näiteks

digitalRead(2) && digitalRead(3)

avaldise tulemused oleks:

digitalRead(2) väärtus digitalRead(3) väärtus avaldise digitalRead(2) && digitalRead(3) väärtus  
0 0 0  
1 0 0  
0 1 0  
1 1 1