Language Switcher Fallback

Takistid

Takistid on arvatavasti kõige suuremal hulgal kasutatav komponent igas elektriskeemis. Takistitel on kaks jalga ja ei ole polaarsust - ei oma tähtsust kumba pidi ta ühendada.
Triibud näitavad takistuse väärtust ja tolerantsi (ehk kui palju reaalne väärtus kõrvale võib kalduda triipudega näidatust). Neid saab lugeda kas tabeli abiga või kasutada kalkulaatorit. Takistuse ühik on oom ehk Ohm.
Takistus, pinge ja vool on omavahel seotud Oomi seaduse järgi: I = U/R  I- vool, U-pinge, R-takistus. Enamasti on skeemis kindel toitepinge, takisti valikuga määratakse vool, millest omakorda sõltub mingi lõppeesmärk.
Takistite tüüpilised kasutuskohad:

  • Voolu piirav takisti jadamisi LEDiga - LED võib ilma selleta juhtida nii palju voolu, et ise läbi põleb.
  • Pingejagur - Kahest takistist jadamisi koosnev kompunn, mille otstel on toitepinge ning kahe takisti vahelt näiteks mikrokontroller mõõdab pinget. Enamasti pingejaguris üks on tavaline muutumatu takistusega takisti, teine aga muutlik - näiteks valgusele tundlik - ühe takistuse muutumine muudab pinget kahe takisti vahel.
  • Pull-up või pull-down - ühendatakse selle kontrolleri sisendi, mille küljes on nupp ja toitepinge või maa vahele, et sisend ei korjaks õhust häireid vaid oleks tõmmatud näiteks 5V tasemele selleks ajaks, kui nupp teada otse maaga pole ühendanud.

Õppetöö komplektis on ainult 3 erineva väärtusega takistid:

  • 330 või 360 oomi - sobilikud LEDide voolu piirama.
  • 1K (kilo-oom) - sobilik komplekti fototakistiga pingejagurisse panna ja transistori juhtimiseks.
  • 10K - sobilik nuppudele pull-up või pull-down takistiks.